1:27

Kyosho Mini-Z

Shipping to

"Wuhlheide Arena"

size

S
3,3 m x 1,8 m
130 x 71 inch

M
3,8 m x 2,1 m
150 x 83 inch


"Groß Dölln" red

size

S
2,7 m x 1,5 m
106 x 59 inch

M
3,2 m x 1,8 m
126 x 71 inch


"Groß Dölln" blue

size

S
2,7 m x 1,5 m
106 x 59 inch

M
3,2 m x 1,8 m
126 x 71 inch


"Groß Dölln" green

size

S
2,7 m x 1,5 m
106 x 59 inch

M
3,2 m x 1,8 m
126 x 71 inch